ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 18:59
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވަޔަކާނޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވަޔަކާނޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބެންޒެމާގެ ލަނޑުން ރެއާލަށް މޮޅެއް
ވަޔެކާނާގެ މައްޗަށް ރެއާލުން ކުރިހޯދީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފަހު ވަގުތު ކަރިމް ބެންޒެމާ ޖެހި ލަނޑުން ރަޔޯ ވަޔެކާނާގެ މައްޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ މާކޯ އަސެންސިއޯ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ރެއާލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޒައިނެދީން ޒިދާންގެ ދަރިފުޅު އަދި ވަޔެކާނާގެ ކީޕަރު ލޫކާ ޒިދާންއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވަޔެކާނާގެ ސާޖިއޯ ގާޑިއޯލާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ރެއާލްގެ ކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ރެއާލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ކަސެމީރޯ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ރެފްރީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަތީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑަކަށް ވުމުންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ވަޔެކާނާއިން ރެއާލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މި ހާފުގައި ވަޔެކާނާއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމުގައި ރެއާލްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބެންޒެމާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ރެއާލަށް 26 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 25 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ބެޓިސްއަށް 25 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް