ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:11
ދަރިވަރުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދޭ ފޮޓޯ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ފޮޓޯ
ދަރިވަރުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދޭ ފޮޓޯ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ފޮޓޯ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދޭ ފޮޓޯ
ދަރިވަރުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދޭ ފޮޓޯ އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފޮޓޯއެއް: ވިލުފުށީ ސްކޫލް
 
މިފަދަ ގޮތަކަށް ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ އަގު ވައްޓާލުމަކީ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ފިނޑި އަމަލެއް
 
ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް

އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދިނުމަށް ސުކޫލު ދަރިވަރުން ނެރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޮޓޯއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފޮޓޯއެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިފޮޓޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލުން ބުނީ އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދިނުމަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ނެރޭ ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ލިޔެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުކުރަމުންދަނީ އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ފޮޓޯއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯ އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މެޑިކަލް ކޭމްޕް އަކަށް އެރަށަށް ދިޔަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމް ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން އެ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އެ ޓީމަށް މާ ބޮނޑިއެއް ހަދިޔާކުރާ މަންޒަރުގެ ފޮޓޯ އެއްކަމަށެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ވިލުފުށީ ސްކޫލުން ބުނީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ފޮޓޯ ދައުރުކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ސްކޫލާއި، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވެސް ނުހަނު ކުޑައިމީސްކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެސްކޫލުން ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްކޫލުން ބުނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ އަގު ވައްޓާލުމަކީ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށެވެ. މިމުޖުތަމައު އަކީ މިފަދަ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުހެލިވެފައިވާ މުޖުތަމައު އަކަށް ހެދުމަށް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއަދާކޮށް، ހަގީގަތް ނޭނގި ތިބެ މިފަދަ ޕޯސްޓުތައް ދައުރުކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މާބޮނޑި ދިނުމަށް ސުކޫލު ދަރިވަރުން ނެރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޮޓޯގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ފޮށިތަކެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ އުޅަނދަކަށް އަރުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯގެ ހަގީގަތް ވެސް ވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބުނީ އެއީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޯސްޓްގާޑް ފްލީޓްގައި ހިމެނޭ "ޝިޕް ކާމިޔާބު" މަރާމާތުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޭވީ ޑޮކްޔާޑުން ފޮނުވި 02 ސިވިލް ޓެކްނީޝަނުން ކަމަށާއި، މި މީހުން މިމަހުގެ 19 ވަނަދުވަހު ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް އަންނަ ޓީމުތައް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ކަަމަށް އެން.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނެއެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތް، އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމާއެކު ގެންދަވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާ ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެ ކެމްޕޭން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު، އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ މި ގައުމުން ބޭރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފެށި ހަރަކާތް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ގޭގޭގައިވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ޖެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު، މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މި ޕެޓިޝަންގައި ބުނަނީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު ސިއްރު އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ތަންތަން އިންޑިއާއަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
57%
0%
0%
14%
0%
29%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް