ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:07
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އޮބަމަޔާންގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް ބާސާއިން ކުރިހޯދީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޕީއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަންގެ ހެޓްރިކުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސާއިން ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ބާސާއިން ވެލެންސިއާގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދާފައިވާއިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ 38 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އޮބާމަޔަން ވަނީ ބާސާއަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ވަނީ ބާސާއަށް ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޮބަމަޔަން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ޖޯޑީ އަލްބާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ބާސާއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ޑި ޔޯން ކާމިޔާބުކުރީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އޮބާމަޔަން ބާސާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ގަވީގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ވެލެންސިއާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު ވެލެންސިއާއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކާލޯސް ސޮލާއެވެ. މިއީ ބްރަޔާން ހިލް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދިހަ މިނެޓު ފަހުން ބާސާއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. ޕެޑްރީ ގޮންޒާލޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލަށް ވަނީ އޮބާމަޔަން ގައިގައި ޖެހިފައެވެ.

މިއީ ބާސާއަށް ބަދަލުވެ އޮބާމަޔަން އެ ޓީމުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލީ ކުޅުނު 24 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ފަސްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 25 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 25 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 25 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް