ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 19:37
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް އާއި އަލަވޭސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް އާއި އަލަވޭސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި
އަލަވޭސްގެ މައްޗަށް ރެއާލުން ކުރިހޯދީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލުން ކުޅުނު މި މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލަށް އަލަވޭސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް މާކަ އެދެވޭ ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައިނުވާއިރު، އަލަވޭސް އިން ވަނީ ރެއާލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު ރެއާލްގެ ކީޕަރު ޓިބައު ކޯޓުވާ ވަނީ އަލަވޭސްގެ ހަމަލާތައް ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކޯ އެސެންސިއޯ ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ލަނޑުން ރެއާލުން ވަނީ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ކަރިމް ބެންޒެމާ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ގޯލުގެ ދަނޑިއެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މިއީ އެސެންސިއޯ އާއި ބެންޒެމާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވިނީޝިއުސް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގައި ރެއާލުން ކާމިޔާބުކުރި ފަހު ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރެއާލްގެ ރޮޑްރީގޯއަށް ކުރި ފައުލަކުން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 24 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ. ތިންވަނައިގައި ރެއާލް ބެޓިސް އޮތީ 24 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް