ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 19:06
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފަހު ވަގުތު ކޭން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމަށް މޮޅެއް
 
ލިވަޕޫލުން ނޮރިޗް ބަލިކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ސިޓީ މައްޗަށް ޓޮޓެންހަމުން ކުރި ހޯދީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފަހު ވަގުތު ހެރީ ކޭން ޖަހައިދިން ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުނު މި މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ސޮން ހެއުން މިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު ޓޮޓެންހަމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޑޭޖާން ކުސުލެވްސްކީއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ސިޓީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިލްކާއި ގުންޑޮގާން އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިފައެވެ. ސޮންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކޭންއެވެ.

އެކަމަކު ސިޓީން ވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ޕެނަލްޓީ އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރިޔާދު މާރޭޒްއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމްގެ ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ އަތުގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ ބަލާފައި ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑު ޓޮޓެންހަމަށް އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކޭންއެވެ. މިއީ ކުސެލެވެސްކީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ކޭން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނޮރިޗް އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފަހަތުން އަރައި ލިވަޕޫލުން ވަނީ ނޮރިޗް ސިޓީ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ނޮރިޗުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. ރަޝީކާ އޭރިއާ ބޭރު ރޮނގު ކައިރިން ޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޮއެލް މަޓިޕް ފައިގައި ޖެހި މިސްރާބު ބަދަލުވެގެންނެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ކޮސްޓާ ސިމިކާސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސަޑިއޯ މާނޭއެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ލިވަޕޫލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މިއީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު އެލިސަން ބެކާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މުޙައްމަދު ސަލާހް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މިއީ ސަލާހް ލިވަޕޫލްގެ ޖާޒީގައި ކާމިޔާބުކުރި 150 ވަނަ ލަނޑެވެ.

ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ލުއިޒް ޑިއާޒްއެވެ. މިއީ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑިއާޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ސިޓީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 26 މެޗުން 63 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 25 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 25 މެޗުނ 50 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް