ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 14:56
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
އދގެ ނިންމުންތައް
އދގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ވިސްނުންތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް: ޝާހިދު
 
އދ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތައް އެއްކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންނެވި
 
އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އަބަދުވެސް ތަރުހީބުދެން

އދގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ވިސްނުންތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

25 އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި، އަދި އެމަޖިލީހުގެ 17 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިންޓަޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައި.ޕީ.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އާއްމު މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޕާލަމެންޓަރީ ހިއަރިން ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައުމުތަކަކުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުން ނުވަތަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތާ ގުޅިފައިވާ ތަނެއްކަމަށާއި، ގާނޫނު ހަދަ މަޖިލިސްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮސްޓްރިއާގެ ވިއެނާގައި އޮތް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި، ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮތް އައި.ޕީ.ޔޫގެ 143 ވަނަ އެސެމްބްލީގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގަޔާއި، އަދި އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުއްދަތުގައި، އދ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތައް އެއްކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އދގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ވިސްނުންތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނާވަކަމަށާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް