ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 03:03
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
މާލޭގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް 6 އިންސައްތައަށް ތިރިވެއްޖެ
 
28 މީހަކަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން
 
މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭހުގެ ގޮތުގައި ގުނަމުން އަންނަނީ 15،504 ކޭސް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނަގާ ކޮވިޑް-19 ސާމްޕަލްގެ ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް 6 އިންސައްތައަށް ތިރިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު މާލެ ސަރަހައްދުން 1408 ސާމްޕަލް ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 90 މީހުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޭގެކުރީ 24 ގަޑިއިރު ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް ހުރީ 10 އިންސައްތައިގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވިފަހުން މާލޭގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް 10 އިންސައްތައިން ދަށަށްދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ފާއިތުވި 24 ގަޑިިރު މުޅި ރާއްޖެއިން 4411 ސާމްޕަލް ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 805 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 90 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 637 މީހުންނެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުން 52 މީހުންނެވެ. 26 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކޮންތަނަކުން ކަމެއް ދެނެގަނެވިފައިނުވެއެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 162،974ށް އަރާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 147،167 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭހުގެ ގޮތުގައި ގުނަމުން އަންނަނީ 15،504 ކޭހެވެ. އޭގެތެރެއިން 28 މީހަކަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް 290 މީހަކު ވަނީ މިބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ފަސްވަނަ ރާޅާއެކު ކޭސްތައް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. 2500ށްވުރެ މަތީގައި ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ފެބްރުއަރީ މަސް ފެށުނު ފަހުން ދަނީ ކޭސްތައް ދަށްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ނަމަވެސް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް، ގިނަ މީހުން އެއްވެ ނޫޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް