ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 12:36
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑުން އަރައިގަތުން
ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ރަނގަޅަށް: އެމްޔޫ މަނިކު
 
ސަރުކާރުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލުން އެއީ ކުރި ރަނގަޅު ކަމެއް

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ރަނގަޅަށްކަމުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލުން އެއީ ކުރި ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޔޫ މަނިކު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރައްވާ، އެކި ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި އިޤްތިޞާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަކީކޯ ފޫޖީ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ކެރޮން ރޮސްލަރ ވަނީ ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުން ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރިއެެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެއިން ވެސް ވަނީ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ. މި ހާލަތުގައި ގިނަ ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކެއް ބަންދުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މުޅިން ފަނޑުކަމެއް އައިސް، އިނދަ ޖެހުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލާފައެވެ. ތިން މަސް ދުވަސް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ޖައްސާފައިވަނީ ދޯހާގެ ފްލައިޓެކެވެ. މި ފްލައިޓުން 100 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. މި ނިންމުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަލުން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް