ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:27
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަންޔޯލް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަންޔޯލް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ޑި ޔޯން ޖެހި ލަނޑުން ބާސާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ
އެސްޕަންޔޯލް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަންޔޯލް އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ބާސާއިން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. ޖޯޑީ އަލްބާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕެޑްރީ ގޮންޒާލޭޒްއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާގެ ފޯވާޑް އެޑަމާ ޓްރައޯރޭ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ އެސްޕަންޔޯލްގެ ކީޕަރު ޑިއޭގޯ ލޮޕޭޒްއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އެސްޕަންޔޯލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާޖީ ޑާޑޭއެވެ.

އެސްޕަންޔޯލްއިން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ބާސާގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މިއީ ޑާޑޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރައުލް ޑެ ތޯމަސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

އެކަމަކު އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ބާސާގެ ލޫކް ޑި ޔޯން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ޓަރައޯރޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

މި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ބާސެލޯނާގެ ޖެރާޑް ޕީކޭ އާއި އެސްޕަންޔޯލްގެ ނިކޯ މެލަމެޑް އާއި މާނޫ މޮލާނޭސް އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފައެވެ.

މި މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު ބާސާއިން ވަނީ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ ފަސްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މި ދެ ޓީމަށްވެސް 23 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 39 ޕޮއިންޓެވެ. ބާސާއަށް ކުރި ލިބެނީ ފައިދާ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް