ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 10:12
ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ ފްލެޓް
ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ ފްލެޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް
ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އޮތް ތާރީޚުގައި ވާނީ ފަށާފައި: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 
ޕޮލްކޯ 3 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތްވެސް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ގެންދަނީ ކުރަމުން
 
މި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހެނީ 240 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 
އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިމާރާތްކުރަމުންދާ ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް، އެ މަސައްކަތް ފަށަން އޮތް ތާރީޚުގައި ފަށާފައިވާނެ ކަމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށި ވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އޮތް މުއްދަތުގައި ފަށައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިފަދަ މަސައްކަތަކާ މުޅިން އަލަށް ހަވާލުވާއިރު، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހުރިތޯ ބެލުމާއި ނެތް އެއްޗެއް ނަމަ އެ އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 3 ޓަވަރެއްގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ފަށާ ތަނުން، ބޭރުން ބަލާލާ ބަލާލުމަކުން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ނޭނގިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕޮލްކޯ ޓަވަރު އޭ، ބީ، ސީގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. ޕޮލްކޯ ޓަވަރުތަކުގައި ޖުމްލަ 361 ޔުނިޓްގެ 3 ޓަވަރުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 1100 ވަރަކަށް އަކަފޫޓު ހުރެއެވެ. މި ޓަވަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ އިތުރުން ޕާރކިން އޭރިއާ، ކޮމާރޝަލް އޭރިއާ އަދި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 274.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 240 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
38%
0%
0%
13%
25%
ކޮމެންޓް
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 15:57
މުހައްމަދި އޮނާދު
ސާބަހޭ އަދުގެ ސީޕީ މަނިކުފާނުގެ މިންނެތް މަސައްކަތް