ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 22:00
މޯލްޑިވްސް ތަރޑް-ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް
މޯލްޑިވްސް ތަރޑް-ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ
ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން ހާމަވެއްޖެ: އެމްޓީޑީ
 
އެމްޓީޑީން ވަނީ ޕީޕީއެމް ރިފޯމް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައި
 
ޕީޕީއެމްއަކީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކުޑަ ޖަމާއަތެއްކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނޭ
 
2015ގެ ފަހުން އޮތް ކޮންމެ އިންތިޚާބަކުން ޕީޕީއެމް ވަނީ ބަލި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތް މިންވަރު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތަރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ.

Advertisement

މިކަމާގުޅިގެން އެމްޓީޑީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމަށް ކަމިޔާބުނުކުރެވުމުން ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން ހާމަވެގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. 2015ގެ ފަހުން އޮތް ކޮންމެ އިންތިޚާބަކުން ޕީޕީއެމް ވަނީ ބަލި ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްއަކީ މިހާރު ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކުޑަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީން ވަނީ ޕީޕީއެމް ރިފޯމް ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދަށް ވަނީ 1398 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1160 ވޯޓެވެ. އެމްއެންޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 324 ވޯޓެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަން ބާއްވާފައިމިވަނީ އެދާއިރާގެ މެމްބަަރަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވުމުންނެވެ. މީގެ ކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. ހުސައިން ވަހީދުގެ ކުރިން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވީ އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު)އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
50%
0%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 00:34
ކިނބޫ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، ޔާމީނު ބަލިކޮށް ބީޖޭޕީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި.🤣🤣🤣
ގުޅުންހުރި