ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 19:20
ޮކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރާޝިދަށް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި
ޮކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރާޝިދަށް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން
ރާޑޯގެ ކާމިޔާބީއާއެކު މިފަހަރު ވެސް ކޮމަންޑޫގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް
 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ދިރިއުޅޭ 4618 މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެނީ 3309 މީހުންނަށް
 
ޖުމްލަ 7 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައިވޭ
 
ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00ގައި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) މުހައްމަދު ރާޝިދު ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ގައި ވޯޓުލުން ފަށާފައިވާއިރު، ހަވީރު 4:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި އިންތިޚާބަށް 7 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. އެއީ ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ވޯޓު ފޮއްޓާއި، ށ. ފޯކައިދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ވޯޓު ފޮށީގެ އިތުރުން، މާލޭ އިސްކަންދަރު ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ފޮއްޓާއި، މަރޮށީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓެކެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް 6 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިފައިވެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ. ދެވަނާގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް އުޅޭއިރު، ތިން ވަނާގައި އުޅުއްވަނީ އެމްއެންޕީގެ އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސްއެވެ.

ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މިހާތަނަށް ރާޝިދަށް 49.21 އިންސައްތަ ލިބިފައިވެއެވެ. މޫސާ ފަތުހީއަށް 40.4 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު، އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީސްއަށް 10.39 އިންސައްތަ ލިބިފައިވެއެވެ.

ރާޝިދަށް ގޮނޑި ކަށަވަރުވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިހާރު އުފާފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

މިއިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބަކީ 100 އިންސައްތަ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އިންތިޚާބަށް އަސަރުކުރާފަދަ ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ދިރިއުޅޭ 4618 މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެނީ 3309 މީހުންނަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
18%
55%
9%
18%
0%
0%
ކޮމެންޓް