ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 00:13
އޮލިމްޕިކް ޓޯޗާއެކު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ކ) އަދި އައިއޯސީގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް (ވ)
އޮލިމްޕިކް ޓޯޗާއެކު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ކ) އަދި އައިއޯސީގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް (ވ)
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް
އޮލިމްޕިކް ޓޯޗާއެކު ޝާހިދު ދުވެވަޑައިގެންފި
 
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ޓޯޗާއެކު ދުވެވަޑައިގަންނަވަން ލިބުން އެއީ ލިބުނު ޝަރަފެއް
 
އޮލިމްޕިކް ޓޯޗު ރިލޭގައި ގައުމުތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ކުޅިވަރު އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

މި މަހު ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ފަށާ ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ޓޯޗާއެކު އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޝާހިދު އޮލިމްޕިކް ޓޯޗާއެކު ދުވެވަޑައިގެންއިރު، އޮލިމްޕިކް ޓޯޗު ޝާހިދާ ހަވާލުކުރެއްވީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) ގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ޓޯޗާއެކު ދުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ސުލްހަވެރި އަމާންކަމާއެކު އެކުވެރިކަން ފާޅުކުރާ މުނާސަބަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ޓޯޗާއެކު ދުވެވަޑައިގަންނަވަން ލިބުން އެއީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އޮލިމްޕިކް ޓޯޗުން ދައްކުވައިދެނީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އިތުރުން އުއްމީދު ކަމަށެވެ.

އޮލިމްޕިކް ޓޯޗު ރިލޭގައި 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި ރިލޭގައި ގައުމުތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ކުރީގެ އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް