ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 16:56
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
3 ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ތިން ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، އެގައުމުތަކާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
ޝާހިދު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރާއި، ޖަޕާންގެ ސަފީރު އަދި ސްރީލަންކާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި

3 ގައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވީ ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ނަޒްމުލް ހަސަންއާއި، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އައު ސަފީރު ޓަކެއޫޗީ މިދޯރީ އަދި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު އާދަމް މަޒްނަވީ ޖައުފަރް ސާދިގްއާއެވެ.

Advertisement

ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތަކީ, ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ. އަދި ސްރީލަންކާ ސަފީރު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްއަށް އެރުވުމަށްފަހުއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ވަކިވަކިން އޮތް މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި, އެގައުމުތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ އޮންނަ އެކުވެރި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ސަފީރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް