ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 21:21
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް މަޚްލޫފް ކުރިމަތިލައްވަނީ
 
ކޮމަންޑޫ އިންތިޚާބަށްފަހު ކުރިމަތިލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެންޓެއް ދެއްވާނެކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި
 
ޗެއަރޕަރސަންގެ ދައުރު ހަމަވާނީ އަންނަ މަހު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚްލޫފް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަމަންޓްގެ އަހުމަދު މަޚްލޫފް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. މިއީ އަންނަ މަހު އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެކަން އިއުލާންކުރެއްވި ފަހުން މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަރާތެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން މަޚްލޫފްއަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ހުރިހާކަމެއް ހުސްކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިހާބު ނިމުމުން ޗެއަރޕަރސަންކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު ކޮމެންޓް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ދުވަހުއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ޕާޓީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ. ހަސަން ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2017ގައެވެ. އަންނަ ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މަގާމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެމުންދަނީ ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާނީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަގާމަށް ހުޅުވާލާނެ ވަކި ތާރީޚެއް އޭނާ ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
22%
11%
11%
56%
0%
ކޮމެންޓް