ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 22:18
މުހައްމަދު ޝިފާޒް - އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް
މުހައްމަދު ޝިފާޒް - އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކަަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ފޮތް ލިސްޓަސް ސަލާން ޖެހުމާއި ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާން ޖެހުން ހުއްޓުވީ އެމްޑީޕީން
 
ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކަަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ, ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ކޮމަންޑޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ, ރައީސް ޔާމީނަށް މާގިނަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅުއްވޭގޮތް ވުމުން މިހާރު އެކުރައްވަނީ ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ޖެހި ވަޑައިގަންވާނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ޖެއްސުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި, ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކަށް އެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ, އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަަށެވެ. އެގޮތުން ފޮތް ލިސްޓަސް ސަލާން ޖެހުމާއި ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާން ޖެހުން ހުއްޓުވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވަކާލާތު ކުރީ ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށާއި, އެކަން ޕާޓީން ކާމިޔާބުރީ އެއްވުންތައް ބާއްވައިގެން އެވާހަކަތައް ހަރު އަޑުން ދައްކައިގެން ކަމަށެވެ. އެކަން އަދި ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާ ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، ހައްގުވާ މިންވާރު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީން ކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އުފެދުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްއެންޕީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ, އެޕާޓީ އުފެދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކައިފި ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި, އެހެން ޕާޓީތަކަށް އެވަރުވެސް ނުވި ކަމަށެވެ. އެމްއެންޕީއަކީ އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމަށް ލިބުނު ހެޔޮ ފާލެއް ކަަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރަނީ މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް