ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 11:51
ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ރޯވުން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް މާލެ ގެނެސްފި
 
އެ ފްލައިޓް މިހާރު އޮތީ ދަތުރުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
 
ހާދިސާ ހިނގިއިރު ފްލައިޓްގައި 37 ޕަސިންޖަރުންނާއި ޕައިލެޓެއްގެ އިތުރުން 2 ކެބިން ކްރޫއިން ތިބި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ބުދަ ދުވަހު ހެނދުމު މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، ފްލައިޓް ވަނީ ހުސްކޮށްފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަސިންޖަރަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ގައުމީ އެއަރލައިންގެ މެނޭޖިނގް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު މިހާދު ވިދާޅުވީ، ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ފްލައިޓް މިހާރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އިންޖިނިއަރުންގެ ޓީމެއް ހަނިމާދޫއަށް ގޮސް ފްލައިޓްގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފްލައިޓް މިހާރު އޮތީ ދަތުރުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނަމަވެސް އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން އިންޖިނިއަރުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިއިރު ފްލައިޓްގައި 37 ޕަސިންޖަރުންނާއި ޕައިލެޓެއްގެ އިތުރުން 2 ކެބިން ކްރޫއިން ތިއްބެވެ. ފަސިންޖަރުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެހެން ފްލައިޓަކުން ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
45%
0%
36%
9%
0%
ކޮމެންޓް