ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 12:12
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމަނު އެ ރަށަށް ގެންދިއުން- މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާފައި
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމަނު އެ ރަށަށް ގެންދިއުން- މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާފައި
އެމްޓީސީސީ
މުރައިދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫޢުއަކީ 33.7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެއް
 
މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރީ 25 އޮގަސްޓް 2021ގައި
 
ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު

ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރީ 25 އޮގަސްޓް 2021ގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަކީ 33.7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އެކެވެ.  

މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްގެ އިތުރުން، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބލައިޒްކޮށް، ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި 29،841 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ފުން ކުުރުމާއި 3،546 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފުޅާމިނުގައި ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު ފުން ކުރުމާއި 212 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަނދަރުގެ 50 މީޓަރުގައި ގްރޮއިން ޖަހާއި 107 މީޓަރު އެގްޒިސްޓިންގ ބްރޭކްވޯޓާ ރިފްރޮފައިލް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްގަމު ތޮށިން ބޭރު ތޮށްޓަށް އަރަން ބްރިޖެއް ހެދުމާއި ރޭމްޕް ހެދުމާއި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް