ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 12:37
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލުން ލިވަޕޫލާ އެއްވަރުކޮށްފި
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި
ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އާސެނަލުން ލިވަޕޫލާ އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

ލިވަޕޫލުގފެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މި މެޗަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗެކެވެ. އެކަމަކު މެޗު މި ހަފުތާއަށް ފަސްކުރަން ޖެހުނީ ލިވަޕޫލުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް މާ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލެވިފައި ނުވާއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އާސެނަލުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ މަދުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލުގެ ގްރޭނިޓް ޝާކާއަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ލިވަޕޫލުގެ ޑިއޯގޯ ޖޮޓާއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާއެކު މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ނަމަވެސް، އާސެނަލުން ވަނީ މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެ ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓުވާފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އާސެނަލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ލެގުން މޮޅުވެ، އެ ޓީމަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ ޗެލްސީންނެވެ. އެ ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީގެ ދެ ލެގުގައިވެސް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް