ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:11
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބޮރިސް ޖޮންސަން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތުން
ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
 
އާންމުންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ލޮކްޑައުންގައި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބޮރިސް ޖޮންސަން ވަނީ އަމިއްލަފުޅު ގޭގައި ގާޑަން ޕާޓީއެއްގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އިއުތިރާފުރުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އަމިއްލަފުޅަށް ހެއްދެވި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވި ކަމަށް ވެސް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕާލިމެންޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖޮންސަން ވަނީ އާންމުންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އިދިކޮޅުން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމަށް ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

ޖޮންސަން ވިދާޅުވީ އޭރު ހީފުޅުވީ އެއީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިވެންޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިވެންޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުން އޭރު ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބޮރިސް ޖޮންސަންގެ އަނބިކަނބަލުން ކެރީއާއެކު ޕާޓީގައި 40 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މެއި 2020 ގައި ސްކޫލުތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުމުގައިވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އޭރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް