ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 15:34
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް- ޔޫރަޕުގެ ހާލަތު
ޖަރުމަނާއި ބަލްގޭރިއާގައި ރިކޯޑް އަދަކަކަށް ޕޮޒިޓިވްވަނީ
 
ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަނީ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން
 
ބަލްގޭރިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 7،062 މީހުން

ޖަރުމަނާއި ބަލްގޭރިއާގައި ރިކޯޑް އަދަކަކަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ޖަރުމަންވިލާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު 80،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުގެން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގައި މިހާތަނަށް އެއްދުވަހާ މިހާ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެެވެ.

ބަލްގޭރިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 7،062 މީހުންނެވެ.

ޔޫރަޕިއަން މެޑިކަލް އެޖެންސީން ބުނެފައިވަނީ ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަނީ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގައި އަލަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 698 މީހުންނެވެ. ހާލަތަށް ބަލައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ރަޝިއާގައި ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް