ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 10:22
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިނަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބުރުއަރީ 5ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިނަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ކޮމަންޑޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 5ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން، ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އީސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން އަނެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ އިންތިޚާބީ ހައްގަކަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމަށްވެސް އީސީން ބުނެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަނީ ތިން ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ރާޝިދާއި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ އަދި އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުލް ހަންނާނު އިދުރީސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް