ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 13:48
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަތުން
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި
 
މިނިސްޓަރ ޔީ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައި
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އަދި މިނިސްޓަރ ޔީ ވަނީ ޖޮއިންޓް ޕްރެސްއެއް ދެއްވާފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި 5 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭ

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ, ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން 8 ވަނަ ދުވަހަށް މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްވިތާ 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެކަމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި 5 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވިސާ އެގްޒެމްޝަން އެއްބަސްވުމަކާއި، ސިއްހީ ދާއިރާއިން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި، އިގްތިސާދީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި، ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އިތުރުން 5 ރަށެއްގައި މައިކްރޯގްރިޑް ސީވޯޓަރ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ވިސާ އެގްޒެމްޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލައި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިން ޗައިނާއަށް ދިޔުމުން 30 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެއެވެ. މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ސިއްހީ ދާއިރާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް/ކޭމްޕެއް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޗައިނާއިން ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިގްތިސާދީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން 968 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ އިޖްތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ހޭދަކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއެކެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް 2 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބްރިޖްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އައު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 5 ރަށެއްގައި މައިކްރޯގްރިޑް ސީވޯޓަރ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކ. ކާށިދޫ، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ހއ. ކެލާ، ރ. އަލިފުށި އަދި ގއ. ދާންދޫގައި މައިކްރޯ-ގްރިޑް ސީވޯޓަރ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 199 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި 5 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެބޭފުޅުން ވަނީ ޖޮއިންޓް ޕްރެސްއެއް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ‏ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި މިއަހަރު މީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ދެބޭފުޅުން ވަނީ މި ގުޅުން އިތުރަށް ‌‏ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް