ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 12:36
 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުން
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން، އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ ކެންސަލް
 
އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ ހިމެނޭ
 
ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު
 
މިއީ މާލޭގެ 04 ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް މައްސަލަ އަލުން ރީޝެޑިއުލް ކުރާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ 12 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ އަދި އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މާލޭގެ 04 ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ މައްސަލަކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތ. ތިމަރަފުށި، ވައިޓްރޯސް، އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި، ކ. މާލެ، މއ. ހަސްލަތު، ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 ހުޅުމާލެ، ހަސަން ރަޝީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ، ރަންގަލް، ހަސަން ލޫތު ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އިސްމާއިލް ޝަރީފް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޒިންމާ ނަގައި، އެއީ އޭނާ ބޭނުން ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމާއި، ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތަށް އޭނާ ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 75،000ށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން އޭނާއާ ގުޅުވާއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ އޭނާ އެ ފައިސާ ހޯދީ ކިހިނެއްކަން ސާފު ކޮށްދީފައިނުވާތީ އެއީ ޑްރަގް ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗަށް އޭނާ ޒިންމާ ނަގާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އިތުރު ފަރާތެއް ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން ވަނީ ނެޓްވޯކް ހަދައިގެން ޑްރަގް ވިޔަފާރިކޮށް، އެކަކު ޒިންމާ ނެގުމުން ދެން ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެމީހުންގެ ބަންދަށް ލުއި ނުދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީޤެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް