ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 13:49
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މާލެ ވަޑައިގަތުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މާލެ ވަޑައިގަތުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރ މާލެ ވަޑައިގަތުން
ޗައިނާއާއެކު ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ މާލެ ވަޑައިގެންފި
 
އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫ ތަކެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ މަޝްވަރަތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޝާހިދު ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އައު ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލުންނެވެ. މިއާއެކު އައު ވީއައިޕީ ޓާރމިނަލް މިވަނީ ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ. އައު ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލް ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ، ހުޅުލޭ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ކުރިން އަކުއާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގި ބިމުގައެވެ. އައު ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލަކީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 4 ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައެވެ. ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިދިޔަ މަހު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވިި ދަތުރުފުޅުގައި ދެއްވި ދައުވަތަކަށެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫ ތަކެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ދެގައުމުގެ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވާނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް