ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:39
ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ ފްލެޓް
ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ ފްލެޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތައް
ޕޮލްކޯ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ފެށޭނެ: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 
މިއީ 274.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ހަވާލުކުރާ ހިސާބުން މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ
 
ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ސައިޓް ހަވާލުކުރާ ހިސާބުން މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާގޮތަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ޕޮލްކޯ ޓަވަރު އޭ، ބީ، ސީގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. ޕޮލްކޯ ޓަވަރުތަކުގައި ޖުމްލަ 361 ޔުނިޓްގެ 3 ޓަވަރުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 1100 ވަރަކަށް އަކަފޫޓު ހުރެއެވެ. މި ޓަވަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ އިތުރުން ޕާރކިން އޭރިއާ، ކޮމާރޝަލް އޭރިއާ އަދި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 274.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 240 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް