ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 07:07
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް މީގެކުރިން ހަވާ އަރުވަނީ
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް މީގެކުރިން ހަވާ އަރުވަނީ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ
 
އައު އަހަރު ޝޯވ އޮންނާނީ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30ގައި ހުޅުމާލޭ ދުވާ ޓްރެކްގައި
 
ޑިސެންބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 23:59 ގައި، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހަވާއެރުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް(އެމްއެންޑީއެފް)ން ބުނެފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޑިސެންބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 23:59 ގައި، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހަވާއެރުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން "މަރުހަބާވީސް"ގެ ނަމުގައި އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޝޯ އެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޝޯ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30ގައި ހުޅުމާލޭ ދުވާ ޓްރެކްގައެވެ. މި ޝޯ ގައި ބޮލީވޫޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައިދޭނެއެވެ. އަންކިތުއާއެކު ދިވެހި ފަންނާނުން ވެސް މި ޝޯގައި ލަވަތައް ހުށަހަޅައިދޭނެއެވެ.

މި ޝޯއަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އުރީދޫ، ދިރާގު، މޯލްޑިވިއަން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން، އެމްޓީސީސީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، ސްޓެލްކޯ އަދި އެސްޓީއޯގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ބާއްވާ ޝޯއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް