ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:36
އެމެރިކާގައިވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ހަލުވި ކަމާއެކު ދަނީ ފެތުރެމުން
އެމެރިކާގައިވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ހަލުވި ކަމާއެކު ދަނީ ފެތުރެމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެމެރިކާ ޓްރެވެލް ބޭން
އެމެރިކާއިން ދެކުނު އެފްރިކާގެ 8 ގައުމަކަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު އުވާލައިފި
 
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު
 
އެމެރިކާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ބަލި ޖެހިގެން ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ރިޕޯޓުުރި މީހުންގެ 58.6 އިންސައްތައަކީ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވާ މީހުން
 
މި ވޭރިއަންޓް މިހާރުވަނީ ދުނިޔޭގެ 100ށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ފެތުރިފައި

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއިން ދެކުނު އެފްރިކާގެ 8 ގައުމަކަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު އުވާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެމެރިކާއިން މި ފިޔަވަޅު އެޅީ، އައު ވޭރިއަންޓް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިދިޔަ މަހުއެވެ.

ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އުވާލާފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ސިއްޙީ އޮފިޝަލުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބުނެފައިވަނީ، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ، ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ވޭރިއަންްޓް ކަމަށެވެ. އެހެންނަަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް މި ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން މާ ބޮޑު ގޮތްތަކެއް ނުވާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

މި ވޭރިއަންޓް މިހާރުވަނީ ދުނިޔޭގެ 100ށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ފެތުރިފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގައި އައު ވޭރިއަންޓް ފެނުނު ގައުމުތަކަށްދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ނިންމިއެވެ. މި ނިންމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށް އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ބަލި ޖެހިގެން ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ރިޕޯޓުުރި މީހުންގެ 58.6 އިންސައްތައަކީ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުހުންނަ މީހުންގެ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހުން 5 ދުވަހަށް މަދު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް