ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 14:48
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކަމިޝަން
އޭސީސީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އެންމެފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ބާކީ ތިއްބެވި ތިން މެންބަރުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އާދީއްތަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުން  ހޯމަދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ އާއި ނާއިބުރައީސް ފާތުމަތު އަނޫލާ އާއި މެންބަރު އައިޝަތު އަބްދުﷲ އެވެ.

މިބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރީގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަކީލާއި މެންބަރު އަލީ އަޝްރަފް ވަނީ މެންބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފަށަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމުމާއެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އާދީއްތަ ދުވަހު ނިންމީ ތިން މެމްބަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ. ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުބެލި ގިނަވެފައި ހުރި ކަމަށާއި އެކަން އޮޑިޓް އޮފީހުން ހެދި ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓުން ވެސް  ފެންނަން އޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުންޏެވެ. އޭސީސީން ވަނީ އެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކެއް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޝަނުގައި ބާކީ ތިއްބެވި ތިން މެމްބަރުން އާދީއްތަދުވަހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް ތަފްސީލްކޮށް ލިއުމުން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.  

މަގާމާ ހަވާލުވި އިރުވެސް ފުނިޖެހިފައި ހުރި މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާނެ ކަަަމަށާއި ކޮވިޑުގެ ގެއްލުނު އަހަރާއެކު ލިބުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ބެލި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެންމެ އެދެވޭ ބާރު މިނުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމުނީ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ނެތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް