ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 10:07
ފަސް އަަހަރުން މަތީގެ އެންމެން ވެކްސިން ޖެހުން އުކުއެޑޯރގައި މަޖުބޫރު
ފަސް އަަހަރުން މަތީގެ އެންމެން ވެކްސިން ޖެހުން އުކުއެޑޯރގައި މަޖުބޫރު
އަލްޖަޒީރާ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އިކުއެޑޯގައި ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކޮށްފި
 
ސްޕެއިންގެ ކެތަލޯނިއާގައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކާފިއު ހިންގަން ފަަށާފައި
 
އިޓަލީން ވެސް ވަނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފަައި

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުން އިކުއެޑޯގައި މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން ފަސް އަހަރުން މަތީގެ އެންމެން ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި މިވަނީ، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު ހުރިހާ ގައުމުތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އިޓަލީން ވެސް ވަނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފަައެވެ. ގްރީސްގައި ވެސް ވަނީ އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމާއި، ކްރިމަސް ފާހަގަކުރުމަށް އޮންނަ އެއްވުންތަކުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ.

ވެކްސިން މަޖުބޫރުކުރި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޖްކިސްތާން، ތުރުކްމެނިސްތާން، އިންޑޮނޭޝިއާ ހިމެނެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ކެތަލޯނިއާގައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކާފިއު ހިންގަން ފަަށާފައެވެ. ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ސްޕެއިންގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށްވަނީ ލުއިދީފައެވެ. އައު ވޭރިއަންޓާއެކު އެގައުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 72،000ހާ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއެވެ.

އައު ވެރިއަންޓް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔަނަމަވެސް މީގެ ސަބަބުން ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދިރާސާއަކުން ނުދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް