ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 10:03
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުންފިނި
ދުންފިނީގެ އަސަރު ފިލައިދާނީ ވިއްސާރަ ވެގެން- އަލީ ޝަރީފު
 
މާލެ ސަރަހައްދަށް ދުންފިނީގެ އަސަރު ފެށުނީ ޑިސެމްބަރު 10 ގައި.

އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި އިންޑިއާ ބައްރުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ފެތުރިފައިވާ ދުންފިނި ( ހޭޒް) ގެ އަސަރު ފިލައިދާނީ ވިއްސާރަ ވެގެން ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް (ޑީޑީޖީ) ޢަލީ ޝަރީފު، ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެއެއެވެ.

އަލީ ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދުންފިނީގެ އަސަރު ކުރަންފެށީ މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލި ތަކުގައި ރޯވި ޙާދިސާގައި ރާއްޖޭގެ އިރުމަތިންނާއި އިރުން ވައިޖެހެމުންދިއަ ދަނޑިވަޅާއި، އެ ޙާދިސާ ހިނގި ދުވަސްވަރާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދުންފިނީގެ އަސަރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިވަގުތު ދުންފިނީގެ އަސަރު ފެތުރިފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ މެދުތެރޭންނާއި އުތުރަށެވެ. ދެކުނަށް ފެތުރިފައި ނުވަނީ އެ ސަރަޙައްދަށް ވާރޭ ވެހެމުންދާތީއެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ ހަފުތާގައި މި އަސަރު ދެކުނަށް ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ދުންފިނީގެ ދުވަސްވަރު ފުރާޅުން ފެން ނަގާނަމަ ރަނގަޅަށް ފުރާޅު ދޮންނަންވާނެއެވެ. ނަގާ ވާރޭ ފެނުގެ ކުލައަށް ވެސް ދުންފިނީގެ ސަބަބުން ބަދަލު އަންނަ ކަމަށް އަލީ ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް