ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:33
ރެއާލާއި ކަޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި ކަޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ކަޑިޒްއިން ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި
ރެއާލާއި ކަޑިޒްގެ މެޗު އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހި
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ކަޑިޒްއިން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ރެއާލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ރެއާލުގެ ފެޑެރީކޯ ވަލްވޭޑޭ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ކަޑިޒްގެ ގޯލްކީޕަރު ޔެެރެމީއަސް ލެޑެސްމާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އޭރިއާ ތެރެއިން ރެއާލުގެ އެޑެން ހަޒާޑަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާވެސް ކަޑިޒްގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި ކަޑިޒްގެ ގޯލްކީޕަރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ރެއާލުގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއްވެސް އޭނާ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިނީޝިއުސް ކުޅުނު 100 ވަނަ މެޗެވެ.

މި މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖަހަން ކަޑިޒްއަށް އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ އެ ޓީމުގެ އަލްވާރޯ ނެގްރޭޑޯއަށެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އަދި މެޗި ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެރިއާ ތެރެއިން ޓޯނީ ކްރޫސް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއްވެސް ގޯލްކީޕަރު ލެޑެސްމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 18 މެޗުން އެ ޓީމަށް ވަނީ 43 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 17 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާއާ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން ސެވިއްޔާއަށް ރެއާލުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް