ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 20:40
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުން ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ ފެނިދާނެ
 
2024 ގެ މުބާރާތުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ 10 ގައުމެއް ވާދަކޮށްފާނެ
 
މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް އަދި ފައިނަލް ނުވާ ކަމަށް ބޮނިއެކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުން މުސްތަގުބަލުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތައް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ޔުއެފާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާގެ ނައިބު ރައީސް ޒްބިގްނިއާ ބޮނިއެކް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ގޮތުންނަމަ 2024 ވަނަ އަހަރު ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ 10 ގައުމެއް ވާދަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ދެބާރު ކަމަށްވާ ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ ނޭޝަންސް ލީގުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ބޮނިއެކް ވިދާޅުވީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޓީމުތައް ލައިގެން ނޭޝަންސް ލީގު ކުޅެން މަޝްވަރާކުރި ނަމަވެސް އަދި ފޯމެޓް ފައިނަލް ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މަޝްވަރާތައް ދާގޮތުންނަމަ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ރޭންކިންގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހަ ޓީމެއް ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ވަންނާނެ ކަމަށާއި، ދެން އޮތް ހަތަރު ޓީމު ވަންނާނީ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔުއެފާއިން 2018 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ނޭޝަންސް ލީގަކީ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ރޭވިފައި އޮތް މުބާރާތެކެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ތައްޓަށް ވާދަކުރެވޭނީ އެ ފަހަރެއްގައި އެއް ޑިވިޝަނުގައި އޮންނަ ޓީމުތަކަށެވެ. ދެން އޮތް ތިން ޑިވިޝަނަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަންނަން ކޮލިފިކޭޝަނެކެވެ. ޔުއެފާއިން ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންވެސް ކުރިއަށްދާނީ މީގެ ތެރެއިންނެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭނީ އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ހަތަރު ގުރޫޕުގެ އެއްވަަނަ ހޯދާ ހަތަރު ގައުމެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަަމަ ބޭއްވި ނޭޝަންސް ލީގު 2019 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޯޗުގަލެވެ. މި އަހަރު ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ތަށި އުފުލާލީ ފްރާންސްއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
20%
40%
0%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް