ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 19:53
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
އަމްނާ އިމާދު
ހިޔާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިން މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ
 
ބައެއް ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި
 
މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން، އަދިވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނީ، ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމާގުޅިގެން، ސަރުކާރާ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިން މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުންދަނީ ބައެއް ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމާއި، މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެކު އެތަނުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަންތަން އާންމުންނާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނުނިންމައެވެ. އެހެންކަމުން ފްލެޓްތަކުގައި މުށިޖެހުމާއި، ކުލަލުމާއި، ބަދިގެ ކަބަޑުސެޓު ޖެހުމާއި، ފަންކާއާއި ބޮކިވެސް ހަރުކުރަންޖެހޭނީ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ޚަރަދުގައި އަމިއްލައަށެވެ. އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދިނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނަގާގޮތަށް ސަރުކާރުންވަނީ ލުއި ދީފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިރު ގާތްގަނޑަކަށް 1500 މީހުން ވަނީ ދިރިއުޅެން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އާބާދުވަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ، ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން ބުނެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު 7,500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ފްލެޓްގެ މެނޭޖްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 1,000 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ. ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
33%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް