ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 09:39
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ނަރުހަކު ތައްޔާރުވަނީ،
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ނަރުހަކު ތައްޔާރުވަނީ،
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ޖުމްލަ އަދަދު 364،814ށް!
 
90 އިންސައްތަ ސްކޫލު ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ
 
ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16،513 ށް އަރާފައިވޭ
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 396،004ށް އަރާފައި

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ޖުމްލަ އަދަދު 364،814ށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު 48 މީހުންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 29 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 19 މީހުންނެއެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 396،004ށް އަރާފައެވެ. އަދި 122 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާއިރު، އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 88 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 34 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 364،814ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 663 މީހުން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 276 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 387 މީހުންނެވެ. ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 16،513 ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ޖުމްލަ އަދަދު 364،814ށް އަރާފައިވާއިރު، 90 އިންސައްތަ ސްކޫލު ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ހާލަތު ސީރިއަސް ނުވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ