ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 04:20
ރެއާލާއި ބިލްބާއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި ބިލްބާއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލަށް އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ބިލްބާއޯ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ރެއާލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާއެއް ބިލްބާއޯގެ ގޯލްކީޕަރު އުނާއި ސިމޯން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ބިލްބާއޯގެ އިނާކީ ވިލިއަމްސްއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ބިލްބާއޯގެ ރައުލް ގާސިއާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ރެއާލުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލޫކާ މޮޑްރިޗުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި ބެންޒެމާ ކާމިޔާބުކުރި 12 ވަނަ ލަނޑެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ބެންޒެމާ ވަނީ 19 މެޗުން 17 ލަނޑު ހަމަކޮށްފައެވެ.

ބެންޒެމާގެ ލަނޑުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން ލީޑު ނެގިއިރު، މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ބިލްބާއޯއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ރެއާލުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ކޯޓުއާ އާއި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރުންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލުން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 15 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތީ 14 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެތުލެޓިކޯއިން ލީގުގައި ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް