ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:02
ރެއާލާއި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ސެވިއްޔާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 33 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ސެވިއްޔާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މާކޯސް އަކޫންޔާ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަފާ މީރެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަފާ މީރަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭރިއާ ބޭރުން ސެވިއްޔާގެ ލޫކަސް އޮކަމްޕޯސް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށްވެސް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބެންޒެމާ، ލީގުގައި ކާމިޔާބުކުރި 11 ވަނަ ލަނޑެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ރެއާލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ މާކޯ އެސެންސިއޯއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރެއާލުން ލީޑު ނެގިއިރު، އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 14 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 14 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 29 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކަޑިޒް އަތުން އަތުލެޓިކޯ ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް