ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 04:41
ގްރަނާޑާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގްރަނާޑާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނައަށް
ރެއާލް މޮޅުވީ ގްރަނާޑާ އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ 30 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ގްރަނާޑާ އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޓޯނީ ކްރޫސް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކޯ އެސެންސިއޯއެވެ. އަދި އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ކްރޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން އިތުރު ފުރުސަތަކުން ނަޗޯ ފެނާންޑޭސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ރެއާލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމަކު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ގްރަނާޑާއިން ވަނީ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުއިސް ސުއަރޭޒެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޫކާ މޮޑްރިޗް ދިން ބޯޅައަކުން ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ ލަނދެއް ޖަހައި، ރެއާލުގެ ލީޑު އަލުން ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ގްރަނާޑާއަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ މޮންޗޫއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ މެދު ގްރަނާޑާގެ ކޯޗު ރޮބާޓް މޮރޭނޯ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން، ރެފުރީ ވަނީ އޭނާއަށްވެސް ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. އެއާއެކު ގްރަނާޑާގެ ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ފާލަންޑް މެންޑީ ވަނީ ރެއާލުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލިއިރު، ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުން ވަނީ އަލުން އެއްވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސޮސިއެޑާޑް ވަނީ މަޔޯކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން 30 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ސޮސިއެޑާޑަށް 14 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 29 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 13 މެޗުން 28 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 13 މެޗުން 26 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް