ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 20:59
އެފްއޭއައިއެމްގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
އެފްއޭއައިއެމްގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
-
އެފްއޭއައިއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް
އެފްއޭއައިއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތަކަށް
 
މިހަރަކާތުގައި ބައިސްކަލު ބުރެއްގެ އިތުރުން، ޕާކު ސާފުކުރުން ހިމެނޭ

ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއައިއެމް)ގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެފްއޭއައިއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ ޓަރމިނަލް ޕާކްގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:30ން 8:30ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ބައިސްކަލު ބުރެއް ޖެހުމުގެ އިތުރުން، ޕާކު ސާފުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މިހަރަކާތުގައި އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެފްއޭއައިއެމްއާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް