ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:42
ފުނަރު ޕްރޮގްރާމް
ފުނަރު ޕްރޮގްރާމް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ފުނަރު ޕްރޮގްރާމް
ފުނަރު ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިހާނު ކުޑަހުވަދޫގައި ބާއްވައިފި
 
ފުނަރު ޕްރޮގަރާމް ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު
 
ނޮވެމްބަރ 16ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ފުނަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިހާން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް "ފުނަރު"ގެ ތިއަރީ އިމްތިހާނު އަންގާރަ ދުވަހު ކުޑަހުވަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އައިޝަތު ފަސީހާ ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގަރާމް ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ 3 މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދިގުދެމިގެން ދިޔަކަމަށް ފަސީހާ ވިދާލުވެފައި ވެއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫގައި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެ ޕްރޮގުރާމުގެ ތިއަރީ އިމްތިހާން ހަދާފައިވާ އިރު، ނޮވެމްބަރ 16ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިހާން ކަމަށް ފަސީހާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ފުނަރު ޕްރޮގްރާމް ޖުމުލަ 7 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މުޅި ޖުމްލަ 50 ދަރިވަރުން މިޕްރޮގަރާމްގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ށ. މިލަންދޫގައި ވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިހާނެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ފެނަކައިގެ ފުނަރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމާއި މެއިންޓަނެންސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މެކޭނިކަލް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އެމަސައްކަތްތައް ކުރާ އިރު ސަލާމަތީ ގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އެކިއެކި އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްވެސް ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް