ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 05:46
އާރުޑިސީއާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އާރުޑިސީއާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ވެލިދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން
ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް 450 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
މިއީ 88.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ވެލިދޫގެ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅަން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ނ. ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް ރޯޑް ޑިވިލޮޕްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ޒީނިއާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ. ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވެލިދޫގެ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމާއި، މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން، މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއީ 88.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް