ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:35
އައްޑޫސިޓީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން،
އައްޑޫސިޓީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން،
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް
އިތުރު 415 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށް، ޖުމްލަ 358،182ށް!
 
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުން
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 394،633ށް އަރާފައި
 
59 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވޭ

އިތުރު 415 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު 415 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 247 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން ވެކްސިން ޖެހި 168 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ޖުމްލަ 358،182ށް މިވަނީ އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އިތުރު 59 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 32 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހި 27 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 394،633ށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިޒަރ ވެކްސިން ދަނީ ޖަހައި ދެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަކީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، 60 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނާއި، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުން ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، އިމިއުނޯސަޕްރެންޓް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ދެރަކުރާ ފަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް