ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 11:34
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މިހާރުދަނީ ވިއްސާރަކުރަމުން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މިހާރުދަނީ ވިއްސާރަކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ކުރިއަށްއޮތް 3 ދުވަހު މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އެދެފި
 
މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އެންގީ ލަންކާ ކައިރީގައި ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދިފައިވާތީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް (މެޓް)ން އެދެފިއެވެ.

މެޓުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިރުއުތުރުން، ސްރީލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި ވަޔާއި ކަނޑު ގަދަވެ، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާއިރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމާއެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް މެޓުން ވަނީ އިލްތިމާޒް ކުރައްވާފައެވެ.

މިފަހުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހިތާމަވެރި އެތައް ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް