ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 10:14
ބާސާ އާއި އަލަވޭސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސާ އާއި އަލަވޭސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަލަވޭސް އަތުން ބާސާއަށް ޕޮއިންޓެއް
ބާސާ އާއި އަލަވޭސް އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ އެއްވަރުވެ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައަށް ބާސެލޯނާ ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗަކީ ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ރޮނާލްޑް ކޫމަން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވުމާއެކު ކޫމަން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސާޖީ ބާހުއަން ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ބާސާއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެމްފިސް ޑިޕާއިއެވެ. އެކަމަކު ބާސާއިން މި މެޗުގައި ލީޑު ހިފަހައްޓާލެވުނީ ތިން މިނެޓަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގައި ލުއިސް ރިއޯހާ ވަނީ އަލަވޭސްއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސާގެ ފޯވަޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ މެޔަށް އުނދަގުލެއް ވެގެން، އޭނާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މެޗަށްފަހު ބާސާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަގުއޭރޯގެ ހިތުގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މެޗުގައި އަގުއޭރޯއަށް އަނިޔާވިއިރު، މި މެޗަކީ ބާސާއަށް ބަދަލުވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަގުއޭރޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

އަލަވޭސް އަތުން ލިބުނު ޕޮއިންޓަކާއެކު ތާވަލުގެ ނުވަވަނައަށް ބާސާ ވެއްޓުނުއިރު، ކުޅުނު 11 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 16 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބާސާއާ އެއްވަރުކުރި އަލަވޭސް އޮތީ ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައި 11 މެޗުން 10 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް