ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 19:21
އެލްޗޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެލްޗޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިނީޝިއުސްގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރެއާލް އެއްވަނައަށް
އެލްޗޭ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އެލްޗޭ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރެއާލުން މި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މަރިއާނޯ ޑިއާޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި އެލްޗޭއަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ރައުލް ގުޓީއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެއާއެކު އެލްޗޭގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ލޫކާ މޮޑްރިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑުވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވިނީޝިއުސްއެވެ.

މި މެޗުގައި އެލްޗޭއިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައިވަނީ މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރެއާލުގެ ކުޅުންތެރިން ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕެރެ މިއްޔާއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޑާރިއޯ ބެނެޑެއްޓޯ ދިން ބޯޅައަކުންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމާއި ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށް ވަނީ ކުޅުނު 11 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާ އާއި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ބެޓިސްއަށް ލިބިފައިވަނީ 21 ޕޮއިންޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެއާލް އަތުން ބަލިވި އެލްޗޭ އޮތީ ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގައި 12 މެޗުން 10 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް