ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 11:02
މަޖީދީ މަގު،
މަޖީދީ މަގު،
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 20 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
 
ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 12 މާޗް 2020ގައި
 
މި މުއްދަތު ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ދަންމާލާފައި
 
ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އެބައޮތް

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 20 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު، 31 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަހުން އިއުލާނުކުރި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމެވީ ކަމަށެވެ. މި މުއްދަތު ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ދަންމާލާފައެވެ.

Advertisement

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ހާލަތުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތެރެއިން ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ގިނައެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 87،487ށް އަރާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 85،531 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި 243 މީހުން ވަނީ މިބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު 1700ށް އަރައިފައިވާއިރު، 29 މީހަކަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 355،786ށް އަރާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް