ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 03:18
ޗެލްސީ އާއި ސައުތެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެލްސީ އާއި ސައުތެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާއަށް
 
ސައުތެމްޓަން އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީގައި 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ޗެލްސީން ހޯދީ ޕެނަލްޓީގައި 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުތެމްޓަން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މި ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ސައުލް ނިގޭޒް ބޮލުން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ސައުތެމްޓަނުގެ ގޯލްކީޕަރު ފްރެސާ ފޮސްޓާ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޗެލްސީން ވަނީ މި މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ހަކީމް ޒިޔެޗް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކައި ހަވާޓްޒެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ސައުތެމްޓަނުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޗޭ އެޑަމްސްއެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލުން ލީޑު ނަގަން ޗެލްސީގެ ހަވާޓްޒް އާއި ސައުލް ފޮނުވާލު ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސައުތެމްޓަނުގެ ގޯލްކީޕަރު ފޮސްޓާއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު، ޗެލްސީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޗެލްސީއަށް އެންމެ ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ މައުންޓް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ޕޮސްޓާ ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އެކަމަކު ސައުތެމްޓަނަށް ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ތިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރެވުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ ތިއޯ ވޮލްކޮޓާއި ވިލް ސްމޯލްބޯމް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީތައް ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ.

އާސެނަލާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މި މެޗުން މޮޅުވެ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ޗެލްސީން ހޯދިއިރު، ކުއާޓާއަށް އާސެނަލް ދަތުރުކުރީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލުން ލީޑު ނެގިއިރު، މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަލުމް ޗެމްބާސްއެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލީޑްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި، މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޑީ އެންކެޓިއޭއެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ލީގު ކަޕުގެ ކުއާޓާއަށް ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ދަތުރުކުރިއިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕެނަލްޓީގައ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުއީންސް ޕާކް ރޭންޖާސް ބަލިކޮށް ސަންޑަލެންޑުވެސް ވަނީ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް