ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 01:35
އިސްމާޢީލް ނަދީމް
އިސްމާޢީލް ނަދީމް
ޕޮލިސް
ނަދީމް ނިޔާވުން
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ނޯތު ޕޮލިސްގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުގެ ޑެޕިއުޓީ އިސްމާއީލް ނަދީމް ނިޔާވެއްޖެ
 
ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާ 18 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އަދާކޮށްފައިވޭ
 
ނަދީމް ނިޔާވީ ބ. އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ

ނޯތު ޕޮލިސްގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުގެ ޑެޕިއުޓީ، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަދީމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނަދީމް ނިޔާވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. ބ. ހިތާދޫ އުރަހަ އިސްމާއީލް ނަދީމް ނިޔާވިއިރު އޭނާއަކީ ނޯތު ޕޮލިސްގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުގެ ޑެޕިއުޓީއެވެ. ނިޔާވީ ބ. އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

Advertisement

ނަދީމް ނިޔާވުމާާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާއީލް ނަދީމުގެ ކުއްލި ވަކިވުމުން މުޅި މުއައްސަސާއަށް ފުން ހިތާމައެއް ވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި 18 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަދީމަކީ ޚުލްގުހެޔޮ އެކުވެރި އަދި ގާބިލް އޮފިސަރެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުން ހިތާމައިގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި މަރުހޫމުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަދީމަށް ލިބިފައިވާ ކުލަ އަދި މެޑަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ސުނާމީ ކާރިސާގެ މެޑަލް، ފުލުހުންގެ މެޑަލް، އަޚުލާގީ ކުލަ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، އިޚުލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، އަޚުލާގީ ކުލަ 2، މިނިވަން ފަންސާހުގެ މެޑަލް، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ކުލަ ހިމެނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ނަދީމް ނިޔާވިއިރު ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާއިއަންހެން ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ. ނަދީމުގެ އުމުރަކީ 37 އަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް