ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 15:25
ހއ.އިހަވަންދޫ
ހއ.އިހަވަންދޫ
ތިލަދުން.ކޮމް
ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ
އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު!
 
މަދަނީ ޖަްއިއްޔާތައް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭ
 
މިމަހުގެ 24ން 27ށް މަހާސިންތާ ކުރިއަށްދާނެ
 
ގާތްގަނޑަކަށް 70 މީހުން ބައިވެރިވާނެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއާއި ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ސެޝަނަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަބާހު ވިދާޅުވީ ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއަށް މިހާރު ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ގައި ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނެ ކަމަށާއި، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި މަހާސިންތާ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ޕްރޮގްރާމަކީ ކަސްރަތުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 24ން 27ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 70 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ސަބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސަބާހު ވިދާޅުވީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާގެ މަގުސަދަކީ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ހަރުދަނާ މަދަނީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކޮށް ފަހި ވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި، ގައުމީ ތަރައްގީއާއި، ހެޔޮވެރިކަން އަދި އިޖުތިމާއީ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން ކަމަށެވެ.

ސަބާހު ވިދާޅުވީ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މި މަހާސިންތާއި އެކަމަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫގައި މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް