ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 18:46
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ލަންކާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް އަތުލައިގަތް މައްސަލަ
ލަންކާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް އަތުލައިގަނެ، ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފައެއްނުވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
އެމީހުން އަތުލައިގަތީ ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ފެރީ ހުއްޓިފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
އެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ނޫން
 
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ސްރީލަންކާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް އަތުލައިގަނެ ރާއްޖެއާ ހަވާލުނުކުރާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމައްސަލައަކީ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ލަންކާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް އަތުލައިގަނެ ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ރިޕޯޓުކުރި ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަންކާގެ އެފިއުޖީންގެ ބަޔަކު ފިލައިގެން ދަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގަނެ، އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެމީހުން (ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި) ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުންނަކީ މަދޫރާއީއާއި ޓްރިޗީގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަކުން ފިލައިގެން އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެ މީހުން އަތުލައިގަތީ، މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ފެރީ ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެމީހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކެރެލާއިން ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ގޮސް ކެނެޑާގެ ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މިފެރީގައި ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތް މީހުން ވެސް ތިއްބެވެ. އަދި ލަންކާގެ ތަމަޅައިންގެ 85 މީހަކާއި 59 ރެފިއުޖީއަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް